22 Photos vs. $3 Million Miami Luxury Condo Tour On Prive Island